Vilkår for Bruk

Vilkår og betingelser versjon 1.19.7, gjeldende fra 26/08/2021.

Maxent Ltd. er lisensiert i Malta og regulert av Malta Gaming Authority under spillisens med nummer MGA/B2C/210/2011 utstedt den 1. August 2018 i tråd med Gaming Authorisations Regulations (L.N. 243 av 2018); heretter kalt Maxent Limited eller Slotty Vegas. Maxent Ltd. er et selskap registrert på Malta med registreringsnummer C-47261 og med registrert adresse på JPR Buildings, Level 2, Triq Taz-Zwejt, San Gwann, SGN3000, Malta;

Disse vilkår og betingelser, sammen med andre gjeldende regler, vilkår og betingelser som dukker opp på slottyvegas.com nettsiden, så vel som alle domener og underdomener eller som spesifikt relaterer til eller styrer et arrangement, et spill, programvare eller turnering, utgjør en juridisk bindende avtale mellom Maxent Limited og deg, spilleren (Vilkår og betingelser på tjenesten).

Ved å besøke denne nettsiden, bekrefter du at du aksepterer avtalen og kjenner til følgende vilkår.

Generell

1.1

Bruk av Maxent Ltd.-siden https://slottyvegas.com/ så vel som alle domener og underdomener tilhørende Slotty Vegas-merkenavnet og informasjonen, innholdet og linkene i det, følger utelukkende vilkårene spesifisert nedenfor, heretter referert til som «Vilkår og betingelser» eller «V og B» som dekker hele avtalen mellom brukeren og Maxent Ltd. for bruk av siden.

1.2

Disse vilkår og betingelser gjelder så snart bruker registreres hos selskapet og skal være den offentligere referansen ved komplikasjoner/tvister relatert til bruken av nettsiden eller programvaren.

1.1

Maxent Limited forbeholder seg retten til å slette, legge til, avslutte, endre og/eller supplementere disse vilkår og betingelser om det skulle bli aktuelt. Alle slike endringer vil tre i kraft så snart de er akseptert av reguleringsmyndighetene, postet på nettsidene og spiller/kontoholder må anses å ha samtykket til dem ved å fortsette å bruke tjenestene etter endringsdato. Maxent Limited er ikke forpliktet til å verifisere om alle spillerne bruker tjenestene eller programvaren deres i henhold til de oppdaterte reglene i disse vilkår og betingelser.

1.4

Versjonen som finnes på Maxent Limited sine sider er den gjeldende versjonen, og den versjonen brukere skal benytte som referanse. Varsel om endringer med en endringsdato skal postes på nettsiden og spilleren vil bli bedt om å bekrefte det. Det er spillernes eget ansvar å informere seg selv om vilkår og betingelser, spillregler og konfidensialitetsregler rundt kontrakten, så vel som å gjøre seg kjent med endringene som påvirker eller vil påvirke spilleren.

1.5

Maxent Limited anbefaler deg å se nærmere på vilkår og betingelser, spillregler og konfidensialitetsregler regelmessig eller når du ser et varsel om endringer publisert på nettsiden.

1.6

Ved å fortsette å bruke nettsiden, tjenesten eller programvaren tilbudt av Maxent Limited eller merkevarens andre nettsider, aksepterer du vilkår og betingelser, spillregler og konfidensialitetsreglene i denne kontrakten så vel som alle de seneste endringene til den, uansett om du er klar over endringene eller ikke. Om du nekter å være bundet til endringene, skal du umiddelbart slutte å bruke nettsiden, tjenestene eller programvaren tilbudt av Maxent Limited eller merkevarens andre sider.

1.7

Disse vilkår og betingelser skal styres av lovene på Malta. Du godtar, dersom annet ikke spesifiseres, at spillene organiseres på Malta og din deltakelse foregår på overnevnte sted.

Terminologi

Ordene og begrepene skal tolkes på følgende måte, om ikke konteksten klart og tydelig antyder noe annet:

2.1

«Maxent Limited» skal bety Maxent Limited sitt spillsystem på nett, alle tjenester og spilltilbud og -aktiviteter tilknyttet dem og tilgjengelig på https://slottyvegas.com/(«Slotty Vegas», «siden», «nettsiden» eller «kasinoet») inkludert, men ikke begrenset til kasinospill;

2.2

«Spilleren», «brukeren», «kontoholderen», «abonnementen» viser til en personlig konto åpnet av en person og opprettholdt av Maxent Limited.

2.3

«Valuta», «brukervaluta», «valutaenhet» eller «relevant valuta» viser til en enhet innenfor valuta som er valgt av en person ved registrering av brukerkontoen sin.

2.4

«Programvare» viser til programvaren som lisensieres av oss, inkludert alle programmer og databaser og alt lignende innhold.

2.5

«Logg inn og passord» viser til innloggings- og passordinformasjonen som blir valgt av brukeren ved registrering på Max Limited og/eller endret av brukeren gjennom «glemt passord»-funksjonen som er tilgjengelig på siden.

2.6

«Oss, vi», «Slotty Vegas», «siden», «nettsiden» eller «kasinoet» viser til Maxent Limited.

2.7

«Nettside» viser til siden https://slottyvegas.com/ og alle andre domener eller underdomener som er tilknyttet den og tilgjengelig via linker eller via andre metoder.

2.8

«KYC-verifisert kunde» vil defineres som en kunde som gir relevante dokumenter til Slotty Vegas, og dokumentene er verifiserte som ekte og gyldige kopier av originalene.

2.9

«Reguleringsmyndighetene» viser til Malta Gaming Authority (MGA) http://www.mga.org.mt eller United Kingdom Gambling Commission (UKGC).

2.10

Referanser i disse vilkår og betingelser til et «spill», er til alle spillaktiviteter presentert av Maxent Limited på nettsiden til spillernes fordel og som er godkjent av reguleringsmyndighetene.

2.11

«Personvernspolicy» refererer til vår personvernpolicy som finnes under personvern -fanen.

Beskrivelse av tjenester

3.1

Gjennom sitt nettverk av sider, kan Maxent Limited gi deg tilgang til tjenestene sine. Tjenestene, inkludert oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner og/eller nye nettsider, er alle underlagt disse vilkår og betingelser og alle lisensavtaler, ordensreglement eller publiserte regler, instruksjoner eller veiledninger tilhørende en spesifikk tjeneste og all relatert programvare og materiell (når relevant, lisensavtalen).

3.2

Ved å spille på Slotty Vegas-nettsiden får du utdelt en personlig og ikke overførbar lisens til å bruke programvaren, for å spille i henhold til disse vilkår og betingelser, inkludert paragrafene i dette avsnittet.

3.3

Slotty Vegas gir bare personlig rettighet til kontoholderne til å bruke programvaren; og tjenesten gis på personlig grunnlag så brukerne kan spille flaksbaserte spill på internett. Denne rettigheten gis på et personlig og ikke kommersielt grunnlag.

Aksept av tjenester

4.1

Brukeren må lese vilkår og betingelser før siden brukes. Å åpne en konto med Slotty Vegas er en bekreftelse på at brukeren har lest, forstått og akseptert å være bundet til vilkårene og betingelsene.

4.2

Den engelske versjonen av disse vilkårene og betingelsene vil overgå alle andre versjoner ved eventuelle avvik.

4.3

Slotty Vegas forbeholder seg retten til å endre sidene, tjenestene og programvaren og/eller endre systemspesifikasjonen som kreves for å få tilgang til og bruke tjenestene når som helst, uten forhåndsvarsel.

4.4

Brukeren godkjenner at Slotty Vegas ikke påtar seg ansvar for eventuelle funksjonsfeil, tilkoblingsproblemer eller tap av tilkobling mellom bruker og kasino som kan påvirke spillet.

4.5

Ved å spille på denne siden, aksepterer brukeren at man ved å spille flaksbaserte spill via denne tjenesten og/eller programvaren står i fare for å tape penger. Det er spillerens eget ansvar å påta seg tapene fått via brukerkontoen;

4.6

Brukeren skal ikke vise oppførsel eller adferd som kan skade Slotty Vegas sitt rykte, og brukeren vedkjenner seg at bruken av tjenesten og/eller programvaren gjøres på eget ansvar og egen risiko;

4.7

Brukeren aksepterer at vedkommende ikke skal forsøke å krenke eller feiltolke Slotty Vegas sine sikkerhetstiltak. Om Slotty Vegas har tvil rundt dette, forbeholder Maxent Limited seg til å avslutte eller blokkere brukerens konto umiddelbart.

4.8

Når det gjelder kasinospill, godtar og aksepterer kontoinnehaveren at den tilfeldige nummergeneratoren (RNG) bestemmer utfallet av hvert spill. Ved uoverensstemmelser vil resultatet som vises på spillserveren være det gjeldende resultatet i spillet.

4.9

Brukeren aksepterer at disse vilkår og betingelser skal styres av og i henhold til maltesiske lover og at du melder til jurisdiksjonen i Malta.

4.10

Du aksepterer herved å fullt ut godtgjøre og ikke holde oss, våre styremedlemmer, våre ansatte, partnere og tjenesteleverandører ansvarlige for eventuelle kostnader, tap, skader, krav eller ansvar som kan oppstå i forbindelse med at du bruker nettsiden eller deltar i spill.

4.11

Som vår bruker bekrefter du at du ikke vet eller er klar over resultatet av arrangementet når du gjør innskudd.

4.12

Vi forbeholder oss retten til å stoppe et spill under et arrangement på grunn av mislykket overføring eller tekniske problemer, eller om vi mistenker juks.

4.13

Vi påtar oss ikke ansvar for skrivefeil, overføringsfeil eller evalueringsfeil.

4.14

Maxent Limited forbeholder seg videre retten til å kansellere eller fjerne spill på tilbud grunnet tekniske svikter eller feil.

Betingelser for bruk

5.1

Slotty Vegas forbeholder seg retten til å kansellere en utbetalingsforespørsel som venter på verifisering av brukerens identitet, alder og lokasjon for vedkomne.

5.2

Abonnementen gir implisitt sin autorisasjon til behandlingen av personlige opplysninger i henhold til personvernlovgivningen på Malta. Behandlingen av personlige opplysninger er utelukkende gjort for bruket av de tjenestene som tilbys av Slotty Vegas.

5.3

Kontoholderen bekrefter at all informasjon som oppgis i registreringsskjemaet og sendes til Slotty Vegas er sann, korrekt og ferdig. Kontoholderen bekrefter også at navnet kasinokontoen er åpnet under korresponderer med navnet som er knyttet opp mot betalingsmetodene som benyttes til innskudd og uttak. Slotty Vegas forbeholder seg retten til å kansellere en brukeravtale om noe av informasjonen som gis til Slotty Vegas er uriktig eller upresis. Det er brukernes ansvar å umiddelbart informere oss om eventuelle endringer i den personlige informasjonen.

5.4

Brukeren skal ikke bruke tjenesten eller programvaren til ulovlig virksomhet eller bedrageri, eller til ulovlige pengetransaksjoner (inkludert hvitvasking) i henhold til alle lovene hvor jurisdiksjonene har autoritet overfor brukeren. Om vi har tvil rundt lovligheten til pengene brukt av brukeren, forbeholder vi oss retten til å avslutte eller blokkere kundens konto/kontoer.

5.5

Alle klager relatert til aktivitet på kontoen din fra en tredjepart vil ikke aksepteres av Slotty Vegas da det er forbudt å la en tredjepart spille med en brukers konto.

5.6

Kun én konto per kunde, per husstand, per adresse, per delte datamaskin og per IP-adresse kan lovlig opprettes og bruke Slotty Vegas. Slotty Vegas kan, og vil, finne ut om flere kontoer er tilknyttet samme person.

5.7

Slotty Vegas skal, til enhver tid, ha en sikker liste over alle registrerte spillere og skal opprettholde sikkerheten til alle brukerkontoer.

5.8

Når en brukers totale innskudd når EUR2000 eller tilsvarende Slotty Vegas vil suspendere brukerens konto og be om at all KYC-dokumentasjon som trengs for å bekrefte kontoen, sendes inn. Dette kravet vil ikke gjelde dersom brukerens konto allerede er bekreftet på et tidligere tidspunkt

5.9

Når en brukers totale innskudd når EUR2000 eller tilsvarende Slotty Vegas vil suspendere brukerens konto og be om at all Kilde til midler dokumentasjon sendes inn.

5.10

Når en brukers totale innskudd når EUR50000 eller tilsvarende Slotty Vegas vil suspendere brukerens konto og be om at all Kilde til rikdom dokumentasjon er sendt inn.

5.11

Slotty Vegas forbeholder seg til enhver tid retten til å kunne be om tilfredsstillende bevis på identitet (for eksempel kopi av ID, pass eller et betalingskort) og bevis på bostedsadresse (nylig faktura eller bankutskrift). Leverer du ikke etterspurt dokumentasjon, kan kontoen din avsluttes.

5.12

Brukeren må personlig fylle ut registreringsskjemaet fra Slotty Vegas ved registrering, og det skal minimum inneholde/bekrefte følgende:

 • At brukeren er over den lovlige spillealderen i vedkommendes land;
 • Brukerens identitet, som for- og etternavn, fødselsdato og telefonnummer
 • Brukerens bosted

5.13

Ved forespørsel skal brukeren fremskaffe bevis på at kontodetaljene er korrekte ved å gi Slotty Vegas:

 • en kopi av ID-kort og/eller pass som viser fornavn, etternavn og fødselsdato;
 • Bevis på bostedsadresse ved å fremskaffe en kopi av en strømregning, ikke eldre enn tre måneder;

5.14

For å fullføre verifiseringen kan kasinoet ringe det registrerte telefonnummeret gitt av spilleren ved registrering. En konto kan stenges om telefonnummeret er feil eller tilhører en tredjeperson. Slotty Vegas kan spørre om informasjon rundt lønn, inkludert kontoutskrifter som viser hvor pengene kommer fra og hva de brukes på. Dette gjøres i henhold til EU-lovgivning. Leverer du ikke etterspurt informasjon kan det resultere i at kontoen stenges og også kanskje avsluttes.

5.15

Skulle brukeren ikke være fornøyd med Slotty Vegas sin løsning på en innsigelse, kan en ny klage sendes direkte til de aktuelle tilsynsmyndighetene eller den registrerte leverandøren av løsninger på tvistesaker. For å lære mer kan du se på seksjonen som omhandler klager og tvistesaker.

5.16

Maskering av IP eller plassering er ikke tillatt. Vi forbeholder oss retten til å stenge alle kontoer og ugyldiggjøre alle innsatser, bonuser og gevinster hvis kontoen er opprettet eller brukt ved hjelp av teknologi for maskering av IP eller geografisk plassering, inkludert, men ikke begrenset til VPN, VPS, proxyservere og datasentre.

5.17

Bruk av VPN (virtuelt privat nettverk), VPS (virtuell privat server), proxyservere og tilkoblinger via datasentre er strengt forbudt. Vi forbeholder oss retten til å stenge alle kontoer og ugyldiggjøre alle innsatser, bonuser og gevinster hvis kontoen er opprettet eller brukt ved hjelp av noe som helst av det ovennevnte.

5.18

Av ulike kommersielle eller juridiske grunner, tillater vi ikke at kunder i visse jurisdiksjoner åpner og bruker kontoer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til Afghanistan, Albania, Algerie, Amerikansk Samoa, Angola, Antarktis, Australia, Bahrain, Barbados, Belgia, Botswana, Burkina Faso, Caymanøyene, Christmasøya, Kambodsja, Kokosøyene (Keeling), Komorene, Kongo (Zaire), Egypt, Etiopia, Frankrike, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, De franske sørterritorier, Gabon, Gambia, Ghana, Haiti, Hong Kong, Ungarn, Iran, Irak, Italia, Jamaica, Jordan, Jomfruøyene, Jemen, Kenya, Laos, Liberia, Libya, Marshalløyene, Martinique, Mauritius, Monaco, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Palestina, Panama, Papua Ny Guinea, Portugal, Saint Martin (fransk del), Saint Pierre og Miquelon, Saint Vincent og Grenadinene, Senegal og Zimbabwe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Syria, Bahamas, Togo, Trinidad og Tobago, Tsjad, Tunisia, USA, Uganda, USA, USAs ytre småøyer, Vanuatu, Zimbabwe. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å lukke kontoer som er registrert av brukere bosatt i disse landene.

5.19

Brukere med IP som stammer fra British Colombia, Canada, er sperret fra å spille på NetEnt sine titler. Brukere som allikevel spiller på NetEnt sine titler vil få alle innskudd gjort på NetEnt-spill ugyldiggjort, inkludert forfeit eller eventuelle gevinster samt refusjon av eventuelle tap.

Brukerkontoer og kontosikkerhet

6.1

Slotty Vegas forbeholder seg retten til å avvise eller trekke tilbake ethvert brukernavn, enten før, under eller etter navnet har blitt laget eller godkjent.

6.2

Å åpne en konto for ekte pengespill på Slotty Vegas er kun lov for personer over 18 år.

6.3

Å åpne en konto for ekte pengespill, så vel som å overføre ekte penger på Slotty Vegas, er forbudt for mennesker bosatt i enkelte land, som i henhold til de aktuelle lovene har et forbud mot åpning av slike kontoer. Det er brukernes ansvar å vite om åpningen av en Slotty Vegas-konto er lov innen deres jurisdiksjon. Alle penger som er satt inn eller penger som vinnes av slike personer vil falle bort.

6.4

Kontoen din er personlig og du får ikke dele kontodetaljer eller bruke andre spillere sine kontoer. Å overføre penger fra en konto til en annen er under ingen omstendighet lov.

6.5

Det er ditt ansvar å holde detaljer som innlogging, brukernavn og passord konfidelsielt. Slotty Vegas Kasino kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbruk av en kundes passord. Vi er ikke ansvarlig for eventuelt tap du måtte oppleve som resultat av at noen andre bruker passordet ditt og kontoen din, og du forblir ansvarlig for tap forårsaket av deg selv eller en tredjepart på din Slotty Vegas-konto.

6.6

Slotty Vegas forbeholder seg retten til å kansellere kontoen din uten refusjon om vi blir oppmerksomme på at du har delt dine kontodetaljer og passord med en tredjepart.

6.7

Slotty Vegas skal aldri, så lenge de har et forhold til brukeren, ha ansvar for å lagre passord eller innloggingsinformasjon for brukeren.

6.8

En kontoholder må avslutte kontoen og kontrakten sin ved å sende en e-post til Maxent Limited på support@slottyvegas.com og Maxent Limited vil respondere innen rimelig tid. Kontoinnehaveren er ansvarlig for aktiviteten på spillerkontoen hans inntil stengningen er foretatt av Maxent Limited.

6.9

Maxent Limited kan avslutte denne avtalen umiddelbart med varsel (eller forsøk på varsling) via e-postadressen som kontoinnehaveren har gitt Maxent Limited.

6.10

Hvis Maxent Limited har kansellert spillerens konto på bakgrunn av manglende oveholdelse av sikkerhetsinstruksene eller uærlige aktiviteter, vil pengebalansen på kontoen anses som tapt.

Inaktive og sovende kontoer

7.1

Hvis kontoinnehaveren ikke bruker spillerkontoen i løpet av tolv kalendermåneder, vil kontoen bli inaktiv.

7.2

Når det har gått tolv måneder uten bruk, skal Slotty Vegas sende en påminnelse via e-post til brukeren, til e-postadressen som er lagret på spillerkontoen. Deretter har brukeren 30 dager på seg til å logge inn på kontoen å reaktivere den. Om brukeren ikke logger inn på kontoen i løpet av disse 30 dagene, vil fem fjernes fra pengebalansen, fra de ekte pengene først. Om pengebalansen er lavere enn fem, vil hele balansen slettes.

7.3

Slotty Vegas skal sende en påminnelse per e-post hver måned, og dersom det fremdeles ikke foreligger noen aktiviteter, vil de fortsette å redusere balansen med fem hver måned, helt til balansen er null kroner. Om balansen når null, vil ingen flere avgifter foreligge.

7.4

Dersom en konto er inaktiv i over tolv måneder og pengebalansen er på null kroner, har Slotty Vegas retten til å stenge brukerkontoen.

7.5

Om kontoinnehaveren ikke logger på kontoen i løpet av 30 kalendermåneder, vil kontoen få status som inaktiv.

7.6

Etter 30 måneders inaktivitet, skal Slotty Vegas sende en påminnelse via e-post til brukeren og også prøve å få kontakt via telefon. Informasjonen lagret på spillerkontoen vil benyttes. Brukeren vil ha 30 dager til å logge inn for å reaktivisere kontoen og få tatt ut resterende penger. Om ikke brukeren logger inn i løpet av disse 30 dagene, i henhold til lovgivningen, vil pengene overføres til den aktuelle myndigheten.

Data beskyttelse

8.1

Slotty Vegas kan behandle alle personlige opplysninger fra kunder i henhold til aktuelle personvernlover, inkludert, men ikke begrenset til, behandling av kunders kontoer og betalinger, for å holde orden og verifisere identiteter samt for å unngå svindelforsøk. Spillerinformasjon, sånn som KYC-dokumentasjon, spillstatistikk og annen personlig og systemrelevant informasjon vil beholdes av Maxent Limited på ubestemt tid.

8.2

Slotty Vegas kan dele kunders personlige opplysninger med finansielle institusjoner (institusjoner som behandler betalinger) som kun bruker informasjonen for de grunner definert av Slotty Vegas, eller som tillates i personvernlovgivningen. (Kapittel 586 i Maltas lover).

8.3

Mottar vi ditt samtykke, kan selskapet kontakte kunden med produkt- og tjenesterelatert informasjon, for eksempel som nyhetsbrev på e-post og/eller annen markedsføring eller kampanje.

8.4

Bruker er klar over og samtykker i lagring av all bruk på nettsiden, e-post og telefonsamtaler mellom bruker og Maxent Limited. Denne informasjonen vil kun lagres internt i selskapet og kan brukes som bevis i en eventuell tvistesak eller for å forbedre kundeservicen.

8.5

Hvis en spiller vinner mer enn 100 000 kroner [ti tusen euro] eller mer via programvaren eller tjenesten, gir brukeren Maxent Limited tillatelse til å bruke spillerens brukernavn eller initialer for markedsføring eller kampanjer.

8.6

I henhold til Anti-Money Laundering (AML) lovgivningen er det en forpliktelse å gi Enhanced Customer Due Diligence (ECDD) til de kunder som klassifiseres som politiske eksponerte personer (PEP). Det er ditt ansvar å informere oss om eventuell endring i statusen din til PEP eller non-PEP dersom dette skal endre seg i fremtiden.

Finansielle forpliktelser, betalinger & gevinster

9.6

Slotty Vegas sine spillkontoer har ikke renter.

9.2

Alle betalinger til og fra kontoen din må være fra en betalingskilde hvor ditt navn er gjeldende.

9.3

Maxent Limited sjekker alle overføringer for å være sikre på at det ikke foreligger forsøk på hvitvasking av penger. Hvis det på noe tidspunkt mistenkes at det foreligger hvitvasking av penger via våre nettsider, forbeholder vi oss retten til å kreve mer informasjon fra de involverte kundene. Maxent Limited vil umiddelbart rapportere eventuelle overføringer som ser mistenkelige ut, videre til de aktuelle myndighetene.

9.4

Gevinster må igjennom Slotty Vegas' verifiseringsprosess før utbetaling finner sted.

9.5

Når mer enn én betalingsmetode har blitt brukt, forbeholder vi oss retten til å forsikre oss om at utbetalinger følger gjeldende regler for å unngå svindel. Dette kan inkludere at deler av beløpet betales ut til tidligere benyttede betalingsløsninger, om det lar seg gjøre.

9.6

Slotty Vegas kan kreve et gebyr for håndtering av betaling på forskjellige betalingsmetoder. Skulle klienten sette inn og ta ut midler uten å satse et innskudd minst to ganger, forbeholder Slotty Vegas seg retten til å ilegge overføringskostnader på uttakene på opptil 10% av den deponerte verdien.

9.7

Brukeren kan be om en utbetalings fra sin eksisterende balanse, gitt at alle betalingsmetoder som er registrert er bekreftet og verifisert.

9.8

Hvis betalingsmetodene som tilbys av Maxent Limited ikke gir omdirigering av utbetalinger til samme bankkonto som innskuddene kom fra, skal brukeren oppgi en bankkonto som pengene skal inn på ved verifisering.

9.9

Hvis en bruker gjør innskudd via flere betalingsløsninger, må vi bekrefte at brukeren er kontoinnehaveren på alle de aktuelle betalingsmetodene og bankkontoene alene, og derfor kunne be om all nødvendig dokumentasjon, inkludert kontooversikt for å verifisere at betalingskontoene tilhører den aktuelle brukeren. Vi forbeholder oss retten til å holde igjen eventuelle utgående betalinger til alle betalingsmetodene er verifiserte.

9.10

Maxent Limited skal ikke gjennomføre en betaling eller behandle en utbetaling av noen form fra en spillers kasinokonto før vedkommende er bevist å være en KYC-verifisert kunde, altså at brukerdetaljene og de registrerte betalingsmetodene er verifisert og bekreftet.

9.11

Maxent Limited forbeholder seg retten til å gjøre vurderinger og utvikle prosedyrer for å få verifisert identiteten til en bruker. Når Slotty Vegas mistenker at overføringen kan knyttes til en ulovlig aktivitet, for eksempel hvitvasking av penger, skal vi ikke gjennomføre overføringen, men har retten til å stenge den aktuelle brukerkontoen og overlevere detaljer fra transaksjonen til avdelingen for økonomisk kriminalitet på Malta.

9.12

Om spilleren velger å ignorere eller nekter å sende inn dokumentene for KYC-verifiseringen etter at tre offisielle forsøk på å få dokumentene er gjort fra kasinoets side, har sistnevnte tilstrekkelig grunn til å umiddelbare grep etter at 30 dager har gått fra første henvendelse. Grepene kan inkludere stengning av den aktuelle kontoen og bortfall av eventuell balanse. Kasinoet vil samarbeide med relevant og aktuell myndighet for å sikre tilbakebetaling av det originale beløpet til den rettmessige eieren når det er mulig.

9.13

Brukere skal kun bruke kreditt-/debetkort og andre former for betalingsmetoder som er registrert i deres eget navn og tilhørende egen konto.

9.14

Maxent Limited garanterer sikkerheten til all finansiell informasjon på bruker- og finansdokumenter uavhengig av om de relaterer til overføringer mellom bruker og Maxent Limited eller mellom Maxent Limited og relevante skattemyndigheter.

9.15

Brukeren bekrefter at vi forbeholder oss retten til å be om bevis på innskudd til brukerens kasinokontoer for alle aktuelle betalingsmetoder, til enhver tid.

9.16

Den maksimale utbetalingen innen 24 timer varierer mellom betalingsmetodene og kundetypene. Hver kunde kan se sin daglige utbetalings- og innskuddsgrense under fanen «Min konto» på nettsiden. Den daglige maksimale utbetalingen i kasinoet ekskluderer gevinster fra Slotty Vegas progressive spilleautomater, gevinster som styres av jackpot-beløpet.

9.17

Du garanterer herved at all informasjon du legger igjen hos Maxent Limited er sann og nøyaktig, og du aksepterer å betale alle avgifter som måtte oppstå når du bruker tjenesten. Du aksepterer å gi Maxent Limited beskjed om noe av informasjonen du har gitt må endres.

9.18

Maxent Limited forbeholder seg retten til å sette øvre grenser for beløp som kan settes inn eller omsettes innenfor en gitt tid eller via en overføring på kontoen din.

9.19

Skulle penger settes inn på en brukerkonto ved en feil, er det kundens ansvar å informere Maxent Limited om feilen umiddelbart. Gevinster knyttet til en slik feil vil falle bort og returnere til Maxent Limited.

9.20

Det er ikke mulig å overføre penger fra én spillerkonto til en annen.

9.21

For å hindre potensielle forsøk på hvitvasking av penger, må et innskudd spredes minimum to og opp til et nødvendig fem ganger før det tas ut, etter Casino skjønn. Casinoet kan velge å ikke behandle uttak for en spiller dersom spillerne levetid med virkelige penger satser ikke påløper minst to ganger det totale beløpet som er satt inn til casinoet.

Til tross for det absolutte minimum av to ganger omsetningen av ethvert innskudd, vil ikke flere omsetningskrav som er tillatt i denne klausulen, bli håndhevet av casinoet uten passende begrunnelse som er kommunisert til spilleren, for eksempel registrering av konsekvente minimumsomsetninger for påfølgende innskudd på nøye utvalgte spill med lav margin for å minimere tap av midler på omsetning.

9.22

Spillere som samler opp innskudd vil falle innunder ytterligere kontroll, noe som betyr at kasinoet kan begrense uttak fra spilleren til betalingsmetoder som kasinoet velger.

9.23

Innskuddsmønster og pengeoverføringer som viser tegn til å følge en syklus som ikke følger et realistisk mål om naturlig spilling, vil medføre en avgift lik beløpet som er satt inn, avhengig av kasinoet.

9.24

Maksimalt uttaksbeløp for gevinster som ikke er jackpot fra Casinoet er begrenset til 20 000 per måned, fordelt på 5 000 per uke.

9.25

Selv om vi vil gjøre vårt ytterste for å behandle dine uttak med den betalingsmetoden du selv foretrekker, må du forstå at uttaksforespørsler ikke alltid går igjennom slik du ønsker. Det er kasinoet som til sist bestemmer hvilken betalingsmetode uttakene dine skal kobles mot. Kasinoet forbeholder seg retten til å kansellere uttaket ditt og omdirigere det til en annen betalingsmetode, som de velger, om det skulle være nødvendig.

9.26

Vi aksepterer ikke innskudd fra forhåndsbetalte kort. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, kort utstedt av Contis Financial Services (sesongkort, Ffsees, Freedom, MoneyMona, credEcardplus, Sprout, Engage, Dixipay og Paysera), Monzo og reisekort fra banken. Oppdager vi at innskudd ble gjort fra ett av nevnte kort, vil alle satsinger fra et slikt innskudd avvises og kontoen din kan stenges.

9.27

Skulle du fullføre et innskudd og innskuddet ikke kreditere kontoen din av tekniske grunner, kan du bli kvalifisert for refusjon avhengig av betalingsmåten som brukes til å sette inn. Skulle du være kvalifisert for en refusjon, vil dette bli behandlet innen syv virkedager etter varsling. Tidsskalaen for mottak av midlene vil være avhengig av betalingsmåten som brukes.

9.28

Spillutviklere kan tilby ulike gjennomsnittlige RTP-innstillinger for spillporteføljene sine. Se de gjennomsnittlige RTP-innstillingene for hver spillutvikler som tilbys hos dette casinoet.

9.29

På grunn av endringer i beskatningen for operatører som står overfor det tyske markedet, fra mandag 26. juli 2021, vil en overføringsskatt på 5,3% på alle spill som spilles av tyske spillere i kasinoet bli trukket fra spillerkontoen i sanntid for hvert spill plassert, kun ved bruk av virkelige midler. Gebyrer er fradragsberettigede med en minimumsrente på € 1, så eventuelle avgifter som er under dette beløpet vil akkumuleres til minimum € 1 kan trekkes fra kontoen. Fradragsberettiget skattegebyr på 5,3% belastes på toppen av innsatsbeløp og endrer ikke størrelsen på innsatsen.

Ansvarlig spill, grenser & Utelukkelse

10.1

Vi tar ansvarlig spill svært seriøst på Slotty Vegas, og din sikkerhet er vår viktigste prioritet. Vær så snill å lese igjennom følgende for å forstå hva vi tilbyr av sikkerhetsgrenser for å være sikker på at du aldri er i fare når du spiller hos oss.

Vi samarbeider fullstendig med ansvarlig-spill-foretak og vi anbefaler på det sterkeste at spillere som føler at de kan ha et problem med å kontrollere spillingen, rådfører seg med dem for vurdering og hjelp.

Ved å bruke nettsiden, kan en spiller:

 • sette en grense for hvor mye penger som kan settes inn i løpet av en spesifikk tidsperiode;
 • sette en grense for hvor mye spilleren kan tape i løpet av en spesifikk tidsperiode;
 • sette en grense for hvor mye tid spilleren kan bruke på en runde;
 • sette en grense for hvor mye en bruker kan sette inn til en gitt tid;
 • hindre brukeren fra å spille for en definert eller udefinert tidsperiode.

Grenser kan også settes via e-post og kundeservice, men bekreftelse på de nye grensene må sendes fra Slotty Vegas til spilleren før grense trer i kraft.

En bruker som har satt en grense eller sperre på en av grensene nevnt ovenfor, kan endre eller fjerne grensene med skriftlig eller elektronisk varsel gitt til Slotty Vegas, som følger:

Tilbakekalling: Til enhver tid vil Maxent ltd iverksette:

- En 7-dagers nedkjølingsperiode for alle spillere som bestemmer seg for å gjenopprette kontoen sin etter en utelukkelse på ubestemt tid
- En 24 timers avkjølingsperiode for enhver spiller som forsøker å øke og/eller tilbakekalle tidligere angi spillbegrensninger.

Dette inkluderer fjerning av et ekskluderingssett for en bestemt periode før denne perioden har forløpt og øke eller tilbakekalle innskudd, spill, sesjonsrelaterte grenser.

For eksempel hvis en spiller tildeler en spillegrense på €1,000 per dag, og deretter fortsetter å øke grense til € 2,000 per dag, vil en slik økning påvirke 24timer etter at forespørselen er mottatt.

Håndheving: Melding om håndheving eller ytterligere reduksjon på spillgrenser, eller melding om en kontoholders ønsker om å fjerne eller øke tidsrammen for ekskludering, vil ha øyeblikkelig effekt etter mottaksbekreftelse fra Slotty Vegas. For eksempel, om en spiller setter en spillgrense på 1 000 euro per dag og så reduserer denne grensen til 500 euro per dag, vil en slik reduksjon ha øyeblikkelig effekt etter mottatt forespørsel.

10.2

Slotty Vegas skal ikke godta et innskudd fra en bruker som viker fra en grense eller en sperre satt av brukeren under denne reguleringen.

10.3

En bruker som bestemmer seg for å ekskludere seg selv fra casinoet, enten det er permanent eller for en bestemt periode, vil ikke inngå ytterligere korrespondanse med Slotty Vegas før slik ekskludering utløper, med mindre initiert av spilleren.

10.4

Spillere som ønsker å ekskludere seg selv, kan gjøre det gjennom sin konto eller ved å kontakte vårt supportteam på support@slottyvegas.com.

Maxent Limited vil gi en 7-dagers avkjølingsperiode for alle spillere som bestemmer seg for å gjeninnføre kontoen deres.

10.5

Spillere som omgår sikkerhetsfunksjoner eller grenser ved å registrere andre kontoer på denne eller andre Maxent Ltd.-sider ved å bruke en annen e-postadresse og/eller telefonnummer vil holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap.

10.6

Slotty Vegas forbeholder seg retten til permanent å ekskludere brukerkontoer hvis vi anser det brukeren har problemer med å spille.

10.7

Alle spillere som velger å ta en pause (timeout) fra en av sidene våre vil være begrenset til den spesifikke siden som de ønsket å stenges midlertidig ute fra. Andre sider vil ikke påvirkes av forespørselen.

Misbruk av kontoer & Uredelig oppførsel

11.1

Maxent Limited har nulltoleranse når det kommer til upassende spill og svindelaktivitet. Hvis det, fra kasinoets side, oppdages at kontoinnehaver har jukset eller har forsøkt å svindle kasinoet, noe som inkluderer bruk av stjålne kredittkort og all annen svindelaktivitet (inkludert tilbakebetaling eller annen reversering av en betaling) eller ulovlige overføringer (inkludert hvitvasking) eller ved å utnytte en teknisk svikt som har forekommet, har kasinoet rett til å stenge/avslutte brukerens konto og å dele informasjonen med andre spillsider, banker, kredittkortselskaper og andre aktuelle selskaper.

11.2

Bruk av mer enn én konto per fysiske bruker er kjent som «multi-kontobruk» og det er sett på som svindel.

Om vi mistenker at flere registrerte kontoer er knyttet mot samme bruker, enten i vedkommendes navn eller med forskjellige navn, vil vi på permanent basis stenge alle brukerkontoene og holde igjen alle gevinster vunnet via ekte penger eller bonuspenger. Vi vil også kansellere alle overføringer knyttet til en slik bruker som handlet med sikte på å svindle kasinoet.

11.3

Kasinoet forbeholder seg retten til å stenge kontoen din i påvente av etterforskning når kasinoet har tilstrekkelige grunner til å mistenke at du er involvert i samspill, syndikering eller svindel. Vi forbeholder oss også retten til å holde igjen hele eller deler av pengebalansen din, stenge kontoen din permanent og også trekke tilbake beløpet av gevinstene du har vunnet, utbetalinger eller bonuser som er påvirket av noen av nevnte aktiviteter:

 • Samspill: den felles innsatsen fra to eller flere personer, for å få en urettferdig fordel over programvaren og andre spillere ved å samle opp penger for å få en unaturlig økning av tilgjengelige midler gjennom flere bonuser (nesten som multi-kontobruk) for å utnytte spillene på. Dette gjøres vanligvis på et kasino for å øke antall innskuddsbonuser man får tildelt og derfor også på uærlig vis øke sannsynligheten for en stor gevinst på spilleautomater (for eksempel via en spilleautomat-bonus) , samtidig som det sikres at utbetalingen etter en slik handling tildeles et av medlemmene, og derfor minimere sannsynligheten for at andre spillere på kasinoet vinner.
 • Syndikering: Vi blir oppmerksomme på at du er medlem av og/eller utgjør en del av et syndikat, en klubb eller en gruppe der spillere har fordelaktige spillstrategier for å få positive forventningsscenarioer via oppkjøp av kampanjer.
 • Utnyttelse: Utnyttelse av en feil, et smutthull eller en glipp i vår eller en tredjeparts programvare som brukes for tjenestene i denne avtalen.
 • Vi får vite om du er funnet skyldig i svindel eller i samspill på andre spillnettsider, inkludert tilbakebetalinger, samspill eller kriminell aktivitet.
 • Vi blir oppmerksom på at du har trukket tilbake eller avvist noen av overføringene, innskuddene eller kjøpene til kontoen din på en svikefull måte.
 • Om du bruker noen form for automatisert programvare, for eksempel en bott, eller noen form for simuleringsverktøy eller systemer designet for å gi deg en urettferdig fordel over kasinoet.

Som spiller på dette kasinoet aksepterer du at du ikke skal bedrive samspill og heller ikke har intensjoner om å delta i samspill som involverer splitting av gevinster mellom spillerne, deling av beløper eller å samarbeide for et felles mål mens dere nyter godt av flere bonuser, på bekostning av andre spillere som ikke deltar i samspillet. Du aksepterer også at du vil informere kasinoet hvis du mistenker at en spiller samspiller eller planlegger å samspille med andre brukere. Du aksepterer også at du ikke er med i noen form for syndikat som har fordelsstrategier.

Vi vil på grundig vis undersøke saker hvor vi mistenker at det foreligger svindelaktivitet, samspill, syndikering eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss retten til å informere våre samarbeidspartnere, behandlingsselskaper, elektroniske-betalings-leverandører og andre finansielle institusjoner vi benytter oss av, om din identitet og om lovbruddet, sviket eller den upassende oppførelsen du mistenkes for.

11.4

Brukerne forstår og aksepterer at selskapet ikke kan gi dem juridisk hjelp eller forsikringer og at det er deres eget ansvar å være sikre på at de følger lovene som styrer dem og at de har lov til å spille spillene. All deltakelse i spill gjøres på eget initiativ og på egen risiko. Ved å spille spillene, vedkjenner de at de ikke finner spillene eller tjenestene støtende, objektifiserende, urettferdige eller uanstendige på noen måte.

11.5

For å overholde lovgivningen rundt hvitvasking av penger, kan en bruker kun deaktivere en aktiv betalingsmetode ved å oppgi en god grunn som støttes av tilstrekkelig dokumentasjon. Mislykkes brukeren i å fremlegge dette, kan kontoen sperres eller avsluttes, på kasinoets bestemmelse.

Bonuser og kampanjetilbud

12.1

Bonuspenger har ingen pengeverdi før medfølgende krav er møtt. Bonuser og gevinster vunnet med bonuspenger vil låses til omsetningskravet til bonusen er møtt.

12.2

Når du satser på spill, vil dine ekte penger brukes før bonusbalansen din. Bonusbalansen vil kun brukes når det ikke er ekte penger tilgjengelig på kontoen din.

12.3

Kun bonuspenger teller mot omsetningskravet på bonusen. En bonus kan ikke brukes mot en annen bonus sitt omsetningskrav.

12.4

Slotty Vegas forbeholder seg retten til å endre informasjon og vilkår i kampanjer, bonuser, konkurranser og turneringer og vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader på deltakere og brukere.

12.5

Når du aksepterer en bonus med et omsetningskrav, vil alle gevinster som stammer fra bonuspenger bli såkalte «bonusgevinster», og alle «bonusgevinster» og bonusmidler vil ikke kunne tas ut før omsetningskravet er nådd.

12.6

Valutaen til pengebalansen, omsetningen og utbetalingene er den samme som den valutaen brukeren spesifiserer ved registrering av en konto.

12.7

Visse tilbud kan kun være tilgjengelig gjennom direkte kontakt på SMS eller e-post. I slike tilfeller, og dersom tilbudet benyttes av en bruker hvis e-post eller telefonnummer ikke stemmer overens med den interne utsendingslisten som gjelder for den aktuelle belønningen, forbeholder casinoet seg retten til å ugyldiggjøre alle innsatser og eventuelle gevinster knyttet til dem.

12.8

Med mindre annet er fastsatt, vil uttak som stammer fra helt gratis gratisspinn eller bonuser uten innskudd ha en beløpsgrense på €/£/$20 = SEK/NOK200 = RUB1500 = 2300円 = 80zł = BRL130 = NZD3.50 = MXN500 = INR1740 for spillere som ikke har utført innskudd tidligere og €/$100 = SEK/NOK1000 = RUB7500 = 115円 = 4zł = BRL650 = NZD175 = MXN2500 = INR8700 for spillere som tidligere har gjennomført innskudd på kasinoet, uansett hvor mye av bonusbeløpet som ble omgjort til ekte penger. Denne grensen kan imidlertid øke om kasinoet tillater det, avhengig av spillerens lojalitetsstatus. Innskudd som plasseres på en aktiv konto og er hentet fra nevnte gratisspinnbonus vil refunderes og grensen settes uavhengig av spillingen som følger etter innskuddet.

12.9

For alle bonuser, unntatt nedenfor - Maksimal tillatt innsats per innsats er på €/£/$ 5 = SEK/NOK50 = RUB375 = 575 円 = 20zł = BRL32.50 = NZD8.75 = MXN125 = INR435, avhengig av brukervaluta. Regelen for maks innsats gjelder også alle spill som brukes til å kjøpe bonusfunksjoner som overstiger maks innsats.

Bonuser som stammer fra innskudd med Skrill, Neteller, ecoPayz, Webmoney, Qiwi, ePay.bg, ToditoCash, Paysafecard, Neosurf, Boleto, Mistercash, Astropay, Zimpler, Boku, Much Better har et maksimalt innskudd på €/£/$2 = SEK/NOK20 = RUB150 = 230円 = 8zł = BRL13 = NZD35 = MXN50 = INR174 per satsing.

Maksimum innsats per innsats på Evolution bordspill er €/£/$ 50 = SEK/NOK 500 = RUB3750 = 5750 円 = 200zł = BRL325 = NZD87.5 = MXN1250 = INR4350.

Med mindre det på forhånd er avtalt mellom spilleren og casinoet, i tilfelle det bonusspill er høyere enn maksimalt akseptabelt beløp, casinoet forbeholder seg rett til å ugyldiggjøre alle bonusspill for den aktuelle bonusen og dermed eventuelle gevinster avledet av bonusen. Skulle bonusenes omsetningskrav være oppfylt og veddemål fortsatte å bruke ekte penger, vil gevinster fortsatt bli ugyldiggjort som gevinster ville stamme fra omsetningen av bonusmidler.

12.10

Satsinger hvor bonuspenger brukes telles ikke fullt ut, om de telles i det hele tatt. Du kan se nærmere på hvor mye spillene teller her

12.11

Innskuddsmatcher har følgende omsetningskrav: 100 % match (men ikke begrenset til) med 40x omsetningskrav.

12.12

Følgende vilkår, om ikke annet spesifiseres, er gjeldende når gratisspinn benyttes:

12.12.1

Gratisspinn må brukes innen syv dager etter at de ble gitt gjennom kvalifisering.

12.12.2

Gevinster vunnet via bonus-gratisspinn vil gjøre om til bonuspenger med et omsetningskrav på 35x verdien som ble vunnet. Kravet må møtes for å omgjøre gevinsten til ekte penger.

12.12.3

Ekte penger teller ikke mot omsetningskravet i en gratisspinn-bonus.

12.12.4

Misbruk av gratisspinn-promokoder ved å benytte en kampanjekode og utføre det minste aksepterte innskuddet og ta ut det ut for å få helt gratis gratisspinn vil ikke tolereres. Vi anbefaler på det sterkeste å unngå denne typen svindel og gjør i hvert tilfelle en vurdering på om et slikt regelbrudd har funnet sted for å sikre oss at spillerne ikke tar del i svikefull aktivitet ovenfor kasinoet. Ved å delta i slik aktivitet kan uttaket kanselleres og innskuddet refundert, og ved gjentakende misbruk kan kontoen din bli diskvalifisert fra fremtidige bonuser.

12.12.5

Gratisspinn uten innskudd kan ha en grense for hvor mye som kan tas ut. Se avsnitt 12.8 for mer informasjon.

12.13

Ved forespørsel om uttak av ekte penger, vil eventuelle gjeldende innskuddsbonusbeløp på spillerkontoen frafalle.

12.14

Kasinobonuser anses som en gave og kasinoet bestemmer om bonusen skal tildeles eller frafalle.

12.15

Raske gevinster gis som ekte penger og kan fås hver dag etter 17:00. Raske gevinster kommer uten omsetningskrav.

Bonusmisbruk og fordelespill

13.1

En bruker aksepterer at programvaren og tjenesten som leveres kan bli offer for kampanjerelatert misbruk. Skulle slikt skje, kan kasinoet pålegge spesielle regler i forhold til mottatte bonus, og brukeren skal unngå å spille med intensjon om å misbruke det aktuelle tilbudet.

13.2

Skulle kasinoet bli oppmerksom på at en bruker har akseptert en bonus eller kampanje med den hensikt å få en positiv avkastning på bonusen ved å benytte seg av praksiser siktet mot å sikre en utbetaling fra gitt bonus, vil Slotty Vegas håndheve vilkår nummer 13.3 og vil kreve umiddelbar diskvalifisering fra denne og fremtidige Slotty Vegas-kampanjer.

For klarhetens skyld har vi identifisert og navngitt praksiser Slotty Vegas anser som misbruk i henhold til tildelte bonuser og vil vise til vilkår 13.3 hvis en bruker blir funnet skyldig i å bedrive en slik praksis:

13.2.1

Innsatser som har ingen eller minimal mulighet for tilbakebetaling, med den intensjon å øke innskuddsvolumet med minimalt tap/vinnersannsynlighet, vil anses som fordelmessig spill og vil resultere i umiddelbar diskvalifikasjon fra bonusen og eventuelle bonusgevinster samt eventuelle penger tapt til kasinoet i prosessen. Et typisk eksempel på slikt spill vil være en samtidig innsats på både svart og rød farge i rulett, eller å dekke mesteparten av bordet. Merk at praksisen ikke er begrenset til dette eksempelet alene: enhver innsats som gjøres med den åpenbare intensjon å få et høyt innsatsvolum og minimal gevinstforventning vil anses som misbruk av tilbudet.

13.2.2

En bruker som legger 20 % eller mer av verdien av deres innskudd i én innsats før innskuddet er omsatt fem ganger eller mer, med den hensikt å øke bankrollen, vil bli merket som en høyrisikospiller og vil følges med på. En spiller som gjør et innskudd på 1000 kroner og deretter satser over 200 kroner per hånd vil for eksempel anses som en høyrisikospiller. Slike høyrisikospillere vil ikke automatisk få fordeler, men vil falle under strengere kontroll, og spillingen deres vil monitoreres for eventuelle endringer i innsatsbeløpene.

13.2.3

En bruker som satser på hender med høy verdi, med den intensjon å raskt øke bonus-bankrollen, og deretter reduserer innsatsen kraftig(halverer eller mer) uten å ha redusert bankrollen vil anses å benytte unaturlig og fordelaktige satsingsmønstre. Slike saker kan håndheve vilkår 13.2, men hver eneste sak vil etterforskes og følges opp individuelt. Vi fraråder slikt spill på det sterkeste.

13.2.4

Kombinasjoner av det nevnt ovenfor: benytte en strategi hvor en bruker gjør store innsatser på et spill med lavere bonusvekt, og deretter fortsetter med innsatser som er lavere enn den nåværende gjennomsnittlige innsatsen, og samtidig bytter til mer vektlagte spill. Slike spillere vil umiddelbart diskvalifiseres fra en bonus og vil oppleve fullstendig håndheving av vilkår 13.2.

13.3

Om en bruker har handlet i strid med vilkår nummer 13.2 eller andre vilkår i denne kontrakten, eller har tatt del i svikefullt spill med den intensjon å få en urettferdig fordel, kan vi gjøre følgende: (i) kansellere hele bonusbalansen på kontoen; (ii) gjøre overføringer eller spill som var i strid med reglene ugyldige; (iii) holde igjen gevinstene fra slike overføringer eller spilling; (iv) beholde pengene som er satset og mistet mens brukeren har spilt mot bonusen; og/eller (v) stenge brukerens konto.

13.4

Andre metoder og annen oppførsel kan føre til at kasinoet holder igjen bonuser eller kansellerer alle gevinster. Skulle kasinoet oppdage slike praksiser, vil de legges inn i en spesifikk eksempelliste. Spillere har forbud mot å lagre bonusspillrunder for bruk senere i spillet, og det er irrelevant om dette ble gjort ved bruk av ekte penger eller bonuspenger. Spillrunder skal ikke kanselleres av sluttbrukeren og skal lukkes normalt ved hjelp av sin normale syklus.

13.5

Å omsette bonusbeløp for å komme seg gjennom bonusrundene i spillene Robin Hood, Big Bang, The Wishmaster, Castle Builder, Devil's Delight og Champion of The Track kan føre til at gevinster fra bonusrundene slettes.

13.6

Ethvert forsøk på å bygge opp funksjonen eller multiplikatorverdien i et hvilket som helst spill mens du bruker bonusmidler og deretter innløse det på et senere tidspunkt når du bruker ekte penger utelukkende for å få verdien utbetalt som ekte penger regnes som falske spill. For eksempel, men ikke begrenset til, å spille Forsaken Kingdom for å bygge opp Collected Knights når du bruker bonusmidler og deretter forlater spillet og kommer tilbake for å dra nytte av funksjonen når du bare bruker ekte penger uten bonus i spillet. Skulle du bli funnet å bruke dette strategi vil eventuelle gevinster bli konfiskert og kontoen din permanent stengt. Eksempler på spillemne til dette er, men er ikke begrenset til, Beautiful Bones, Big Bad Wolf, Dead or Alive, Scrooge, The Wish Master, Vampire: The Masquerade Las Vegas, Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Stardust, Forsaken Kingdom, Eggomatic, Immortal Romance, Robin Hood, Terminator 2, Tomb Raider 2, Crime Scene, Lucky Angler, Thunderstruck II, Big Bang, The Wish Master, Castle Builder, Devils Delight & Champion of the Track, Tower Quest.

13.7

Det er ikke tillatt å bruke kjøpsfunksjoner når du bruker bonusmidler, på følgende spill: Vikings Unleashed Megaways, Buffalo Rising Megaways, Primal Megaways, Temple of Treasures Megaways, Genie Jackpot Megaways, Lightning Strike Megaways, Extra Chilli, Hvit kanin, Guds bok. Hvis en bruker bryter denne betingelsen, vil alle relevante spill bli ansett som ugyldige og eventuelle gevinster som følge av kjøp av spillfunksjoner blir tapt.

Tvisteløsning & Klager

14.1

Slotty Vegas vil ikke anse innsatser som gyldige med mindre aktuelle innsatser registreres i Slotty Vegas-databasens filer og en bekreftelse er gitt fra Slotty Vegas. Slotty Vegas vil gjøre loggen over overføringer tilgjengelig for å løse eventuelle tvistesaker.

14.2

Når spill er ferdige, kan ikke resultatet endres eller kanselleres. Slotty Vegas forbeholder seg retten til å ikke akseptere resultater hvor det mistenkes manipulering av system eller andre feil. Slike mistanker vil undersøkes nærmere før resultatet aksepteres eller avvises.

14.3

Vi forbeholder oss retten til å be om skjermbilder ved en eventuell tvistesak grunnet programvareforstyrrelser.

14.4

Om et spill er startet, men stanser eller brytes på grunn av en feil i systemet, skal selskapet refundere innsatsbeløpet som ble satt inn på spillet til brukeren via spillerkontoen.

14.5

Ved konflikt mellom resultatet som vises på programvaren og/eller nettleseren og resultatet som vises på vår server, vil resultatet på serveren være gjeldende.

14.6

Du aksepterer at enhver klage eller henvendelse som sendes mer enn syv dager etter datoen for overføringen ikke vil være gjeldende og uten betydning.

14.7

Brukeren har rett til å ta eventuelle konflikter han måtte ha med Slotty Vegas, opp med Lottery and Gaming Authority ved å skrive til complaints@mga.org.mt. Du kan fylle ut skjemaet på nett her: http://www.mga.org.mt/support/online-gaming-support/. Eventuelt har Brukeren rett til å ta enhver konflikt de måtte ha med Slotty Vegas, opp med Lotteries and Gaming Authority ved å kontakte Pardee Consulta, en tredjeparts Alternative Dispute Resolution-tjeneste. Du kan finne kontaktinformasjonen deres under Klager-seksjonen på nettstedet. Partene samtykker i at enhver konflikt, uenighet eller krav som oppstår som grunnlag av, eller dreier seg om, disse Vilkårene og betingelsene skal behandles og tolkes i samsvar med Maltas lover, og partene underkaster seg herved de maltesiske domstolenes suverene jurisdiksjon.

14.8

Ved å besøke klagefanen på nettsiden, kan spillerne legge inn krav internt, direkte til relevant regulator eller til en autorisert mellommann.

14.9

Slotty Vegas skal kommunisere til spilleren et utfall av klagen innen ti dager etter at klagen ble mottatt. I visse tilfeller kan dette utvides med ytterligere 10 dager.

Eksepsjonelle omstendigheter

15.1

Det er intensjonen til Maxent Limited å operere under vår Malta-baserte lisens, men vi forbeholder oss til enhver tid retten, inkludert, uten grenser, for å unngå katastrofe:

15.1.1

å be om at Maxent Limited, på eget ansvar, gir spilleren spillfasiliteter. Skulle Maxent Limited godta å gi spilleren slike fasiliteter, vil spilleren godta at slike fasiliteter gis til brukeren i henhold til maltesisk lov og i henhold til maltetisk jurisdiksjon.

15.1.2

Ved å oversende denne avtalen til et annet selskap som samarbeider med Maxent Limited, eventuelt et datterselskap, vil det andre selskapet fungere som en agent for, og yte tjenester for oss, som vil være tilgjengelig for brukeren, under disse spesifikke vilkårene og de generelle vilkårene.

15.2

Partene har ikke muligheten til å håndheve noen del av denne avtalen som er lagret av respekt for motpartens rett til å håndheve brukerens gode tro direkte mot brukeren.

15.3

Denne avtalen kan imidlertid endres til enhver tid, uten samtykke fra motparter, for alle innskudd utført gjennom Maxent Limited.